Siirry sisältöön

Mitä on Coaching?

Coaching one to one

 

Mitä on Business coaching?

Käskeminen tai neuvominen ei aina ole paras tapa työelämässä.

Coaching on ohjaamisen ja vuorovaikutuksen menetelmä, joka perustuu läsnäoloon, kysymyksiin ja kuunteluun. Se on lähestymistapa, joka tukee ihmisen omaa ajattelua ja hänen vahvuuksiensa hyödyntämistä. Parhaimmillaan coachaava ote vuorovaikutuksessa saa ihmisen tunnistamaan oman kyvykkyytensä ja auttaa häntä toimimaan tavoitteellisesti.

Itseohjautuvuuden ihanne kasvaa työelämässä ja siihen ihmiset tarvitsevat ohjausta, rakennetta ja kannustusta. Käskevä ja kontrolloiva johtamistapa ei enää palvele parhaalla tavalla. Coaching perustuu rakentavaan vuorovaikutukseen, se tarjoaa käytännön työkaluja ihmisen vastuullisuuden ja päätöksentekokyvyn vahvistamiseen. Valmentava ote perustuu aina ihmistä arvostavaan ja kunnioittavaan suhtautumiseen.

Kenelle business coaching on tarkoitettu?

Business coaching tähtää erityisesti työhön ja liike-elämään liittyvien asioiden valmentamiseen ja siten soveltuu erilaisiin uratilanteisiin kaikille.

Business coachingia haastaa miettimään omia tavoitteita, millaisia ratkaisuvaihtoehtoja voi olla tavoitteiden saavuttamiseen ja mitä lähtee kokeilemaan niiden eteen. Parhaimmillaan business coaching on useamman kuukauden prosessi, jossa coach ja coachattava käyvät eri tavoin vuoropuhelua matkan varrella.

Coaching prosessi edellyttää kuitenkin coachattavan omaa motivaatiota ja tahtoa lähteä kehittämään itseään ja ottaa valmennuksen vastaan.

Kaikki riippuu omista valinnoista.

Inhouse coaching

Haluatko tarjota työntekijöillesi tai projektiryhmäsi jäsenille coaching palvelua?

Hyvä esimerkki on Vincit: Johanna Pystynen, henkilöstöjohtaja kertoo, että Coachingin myötä työntekijämme ovat oppineet tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja pystyneet soveltamaan niitä paremmin projekteissa. 

Inhouse-Coaching voi tapahtua esimerkiksi niin, että coach toimii teidän organisaatiossa yhtenä päivänä viikossa tai kuukaudessa. Asiantuntijanne voivat varata ajan coachin kalenterista. Tämä on tutkitusti tehokas keino parantaa tuloksia. 

Ryhmäcoaching

Ryhmäcoaching toimii erittäin hyvin esihenkilöiden tukemiseen muutosprosessien osana tai esihenkilöiden oman työhyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseksi. Ryhmäcoachingissa saa tukea koko ryhmältä ja samalla jaetaan tietoa ja osaamista sekä hyviä käytäntöjä arkeen.

Millaisiin tilanteisiin coaching sopii?

Uracoaching uuden työn löytämiseksi tai muutostilanteen edessä

Oletko uuden edessä? Luopumassa toimitusjohtajan tehtävästä tai irtisanottu nykyisestä tehtävästäsi? Tarvitsetko sparraajan, joka tukee sinua uuden polun löytämisessä – mitä haluat tulevaisuudelta, mitä siihen sisältyy, mihin polku voi viedä? Millaisia vahvuuksia tai osaamista sinulle on kertynyt, jota voit hyödyntää tulevassa? Autamme CV:n ja hakemuksen toteuttamisessa ja haastatteluihin valmistautumisessa. Pääasiassa kuitenkin omat ajatuksesi – mihin suuntaan haluaisit mennä – uuden polun löytämisessä. 

Ryhmäcoaching esihenkilöryhmille

Ryhmäcoaching sopii erityisesti esihenkilöryhmille, kun tavoitteena on kehittää esihenkilötyötä yhteiseen suuntaan, löytää tai jakaa hyviä johtamisen käytäntöjä tai auttaa esihenkilötyön kuormituksessa vertaisryhmän kautta.

Ryhmäcoaching auttaa myös organisaation erilaisissa muutostilanteissa. Löydetään yhteinen tahtotila, yhteinen viesti ja tapa toimia. Miten johdetaan muutosta yhdessä ja erikseen käytännön tasolla ja onnistutaan laajasti ympäri organisaatiota.

Teemat voidaan sopia soveltuvaksi tilanteeseenne.

Johtajan tai ylimmän johdon tuki

Oletko uuden roolin edessä, johtamassa muutosta tai ottamassa haltuun uutta tiimiä? Johdon business coaching antaa sinulle henkilökohtaisen valmentajan, jonka kanssa peilata asioita, miettiä yhdessä vaihtoehtoja ja keinoja, joita viedä käytäntöön, luottamuksella, tottakai. Voit olla myös muutoksen edessä – omassa työroolissasi – ehkä etsimässä uutta polkua tulevaan.

Yksilöllinen johdon coaching – tukee onnistumista

Coaching auttaa johtajaa tai tiiminvetäjää ottamaan tehtävän haltuun tai kehittämään omia johtamisen taitoja.

Näin kertoo eräs asiakkaamme, miten coaching auttoi häntä kehittymään omassa työssään ottaessaan vastaan uuden, vaativamman tehtävän esimiehenä.

Luotettava valmentaja, sparraaja arjen haasteisiin 

”Aloitin uudessa ja vaativassa esimiestehtävässä noin vuosi sitten. Rooli ja tiimi on minulle täysin uusi. Olin aiemmin ollut asiantuntijatehtävissä samassa organisaatiossa. Minua mietitytti, miten onnistuisin ottamaan niin tehtävän kuin tiimin haltuun. Omalla esimiehelläni ei ollut aikaa sparrata minua, koska hän vastaa tuhannen henkilön organisaatiosta. Keskustelin asiasta HR-edustajamme kanssa. Sain itselleni ulkopuolisen coachin, joka tuki minua alkumetreillä. Keskustelimme minua askarruttavista asioista, miten saan ajankäyttöni toimimaan, miten johdan erilaisia ihmisiä, mihin fokusoidun. Sain konkreettista apua ja sparrausta ja se oli kyllä kullan arvoista minulle.

Miten Coaching tapahtuu käytännössä?

Coaching prosessimme lähtee liikkeelle yhteisestä tapaamisesta, jossa coach, coachattava ja hänen suora esihenkilönsä tai HR-edustaja kokoontuvat tutustumaan, keskustelemaan coachingin tavoitteista ja käytännöistä. Jos coach tuntuu sopivalta ja on kyvykäs tukemaan juuri tämän henkilön kehittymistä, coaching prosessi voidaan aloittaa. 

Coaching-prosessin alussa tehdään coaching – sopimus, jossa sovitaan mm.

  1. Tavoitteet – Mitkä ovat coachattavan liiketoiminnalliset tavoitteet, joihin pääsemistä coaching tuella pyritään pääsemään.
  2. Coaching – tapaamiset – Tavataanko face-to-face vai etänä, miten usein, miten muuten pidetään yhteyttä?
  3. Luottamuksellisuus – Coachin ja coachattavan välille rakentuu luottamuksellinen suhde. Coaching prosessissa esille tulevat asiat säilyvät luottamuksellisina. 
  4. Arviointi – Miten tuloksia arvioidaan? Coachin yksi tavoite on kehittää coachattavaa omista lähtökohdista lähtien. Kehittyminen voi näkyä monellakin tavalla.
 
Tapaamiset jatkuvat kahden tästä eteenpäin, noin 2-3 viikon välein etänä tai työpaikalla. Halutessasi saat coachilta lukemista, tehtäviä, pohdittavaa ja erityisesti asioiden kokeilemista arjessa käytännössä tapaamisten välillä. 
 
Kaiken tavoitteena on se, että onnistut työssäsi, mikä roolisi onkaan. Vastuu arjen työstä on kuitenkin coachattavalla ja sitoutuminen coaching ohjelmaan on tärkeää koko matkan ajan. 
 
 

Tutustu palveluihimme

Mietitkö, olisiko tämä sinulle oikeanlainen tapa kehittyä tai haluatko kuulla lisää? Varaa aika valmentajallemme maksuttomaan tapaamiseen.

Varaa maksuton tutustumistapaaminen tästä