TIETOA VALMENTAJASTA

Tarja Eloranta

Coachaan ja valmennan esihenkilöitä ja johtoa monilta aloilta erilaisissa muutostilanteissa, johtamisen haasteissa, uuden roolin haltuunotossa tai uuden urakehityksen suunnittelussa. 

Valmennettavani ovat kertoneet, että olen positiivinen, haastan tarvittaessa, autan rakentamaan itsetuntemusta ja -luottamusta, rohkeutta kokeilla ja asioista voidaan puhua luottamuksella. 

Olen sertifioitunut useammalla tavalla, pystyäkseni parhaiten tukemaan valmennettaviani näissä tilanteissa. (KTM Tietojohtaminen ja johtajuus, Business Coach, Prosci® – Certified Change Practitioner, sekä erilaisia vuorovaikutustaitoihin, itsetuntemukseen, työssä jaksamiseen ja muutoskykyyn liittyviä sertifiointeja.) 

Oma urani on ollut vastuullisissa tehtävissä rahoitusalalla, jossa olen toiminut myynti- ja liiketoimintajohtajana sekä vastannut muutoksen johtamisesta, osaamisen kehittämisestä ja asiakaskokemuksen kehittämisestä omalla sektorillani. Nykyisin toimin yrittäjänä. (KM Future ja Coachaas.fi)

Olen kahden aikuisen lapsen äiti ja asun Helsingin Paloheinässä omakotitalossa, metsien ja luonnon lähellä. Yhdessä mieheni kanssa viihdymme luonnossa retkeillen ja liikkuen sekä kesämökillämme Taipalsaarella. 

CV

TYÖKOKEMUS

COACHAAS.FI Coachaas Executive and Team Coaching 

 • Johdon, esihenkilöiden ja tiimien coach, työyhteisövalmentaja, muutosvalmentaja

KM FUTURE KY

Omistaja, perustaja

 •  Tuemme yrityksiä ja yhteisöjä muutostilanteissa, valmennamme esihenkilöitä ja työyhteisöjä muutosjohtamisessa ja muutoskyvyssä. Autamme organisaatioita kehittymään tietojohtamisessa, mm. arvojen ja kulttuurin rakentamisessa. 

HANKEN & SSE

 • Coach, asiantuntijoiden ja johtotason uravalmentaja

MUUTOSTAITO OY 

 • Seniorikonsultti, valmentaja, muutosfasilitaattori

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 

 • Johtaja, Kanta-Helsingin alue, noin 400 asiantuntijaa, vastuualueena osaamisen kehittäminen, esihenkilöiden tukeminen, valmennukset, asiakaskokemuksen kehittäminen, myynninjohtaminen, rekrytointi ja onboarding, perehdytyskäytäntöjen kehittäminen, NORDEA-IF – yhteistyön ja myynnin kehittäminen ja lisääminen. Online – konttoreiden toimintatavan ja osaamisen varmistaminen koko Suomessa eri Online konttoreissa. 
 • Konttorinjohtaja, Helsingin Senaatintori, WTC, Premium-konseptin kehittäminen alueella ja toimeenpano, asiakaskokemuksen laadun kehittäminen, myynnin johtaminen, tiimin rakentaminen, muutoksen johtaminen jne. 
 • Kanta-Helsingin alue ja Itä-Helsingin alue, n. 800 henkilöä. Sijoituspäällikkö, alue. Johtoryhmän jäsen. Vastuualueena sijoitusneuvonnan lanseeraus, osaamisen kehittäminen ja myynnin systemaattinen kasvattaminen, koko henkilöstö, työntekijät ja johto. Asiakaskokemuksen laadun kehittäminen alueella. Myynnin kasvattamisen suunnitelmallinen johtaminen koko alueella. Johdon ja esihenkilöiden myynnin johtamisen tukeminen ja laadun varmistaminen koko alueella. Työyhteisöjen valmentaminen osittain ja osaamisen varmistaminen. 
 • Itä-Helsingin alueella Sijoitusasiantuntijatehtävät, vaativaa sijoitusneuvontaa yritys – ja henkilöasiakkaille, joilla oli merkittävää varallisuutta. 
 • Kehittämisen tehtävät ja projektit Suomen ensimmäisessä Online – konttorissa. 
 • Erilaiset tehtävät pankissa konttorissa ja puhelinpalveluissa

OPINNOT

Kauppatieteiden Maisteri, Tietojohtaminen ja johtajuus (Knowledge Management and Leadership)

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (lut.fi)

 • Leadership studies: change management, leading virtual teams, self-management teams, organization culture, trust and social intelligence, Organizational learning, Strategic HR -management
 • Knowledge Management: KM systems and Tools, innovation management, Strategic leading of Intellectual capital, Technological, Information systems in corporate management and decision making, organizing in knowledge based networks, Computational data-analytics
 • Digital marketing

Tradenomi, BBA, palveluiden tuotteistaminen ja markkinointi

Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu

 • Tuote ja palveluiden tuotteistaminen ja palvelumuotoilu, kuluttajakäyttäytyminen ja ostopäätöksen tekeminen mm. Product and service design, marketing strategies, customer behavior, customer buying process

Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op

University of Lapland, open University

 • Business Design / Brand and visuality / Service Design Processes and methodologies / Design of Public Services / Service Design Management / Design in Business

Liiketoiminnan ammattitutkinto, HR-asiantuntija

Suomen Yrittäjäopisto

 • Työlainsäädäntö / Labor Legislation, Henkilöstösuunnitelmat / Workforce planning, Työhyvinvointi / Employee well-being, Työsuojelu / Occupational safety, Strategialähtöinen osaamisen johtaminen /Strategic competency management

SERTIFIOINNIT JA LISÄKOULUTUKSET

 • Prosci® – Certified Change Practitioner
 • FET- Fast Expert Teams facilitator
 • EECA® – Emergy Emotional Climate Audit
 • Maslach Burnout Toolkit™
 • WorkPlace Big Five Profile™ 
 • Narrative Big Five™
 • TYÖ2030 Fast Expert Teams Facilitator
 • Erätauko-ohjaaja/fasilitaattori ja kouluttaja
 • Työkykyvalmentaja – Työkyky muuttuvassa työelämässä / VARMA
 • Business Coach/BCI
 • The Five Behaviors of a Cohesive Team® 
 • Everything DISC® Workplace
 • Everything DISC® Work of Leaders
 • Branch Manager 
 • Leading Others
 • APV2
 • APV 1

TOIMINTAA YHDISTYKSISSÄ JA JÄSENYYKSIÄ

 • ICF International Coaching Federation 
 • Suomen Coaching Yhdistys
 • EMCC Finland 
 • Suomen Strategisen Johtamisen Seura
 • Henry Ry – Henkilöstöjohtaminen
 • Tulevaisuuden tutkimuksen seura
 • Tietojohtaminen Ry

HYVÄNTEKEVÄISYYSTYÖTÄ

Vuonna 2023 olemme saaneet olla mukana tukemassa Lastenklinikoiden Kummit Ry:tä oman työmme kautta tukien heidän sisäistä tiimiään ja coachingin avulla. 

Aiempaa toimintaa:

 • Tietojohtaminen Ry – Muutosjohtamisen ryhmänvetäjä
 • Pakilan Veto Ry – johtokunnan jäsen

ASIAKASPALAUTTEITA

"Valmennuksen aikana opin omaksumaan oman roolini esimiehenä. Sain rohkeutta kohdata haastavia tilanteita, opin johtamaan erilaisia ihmisiä ja paljon muuta. Sain tukea myös konfliktien käsittelyyn. Voin paljon paremmin itsekin nyt. " Uusi Esihenkilö Teollisuudesta

"Tästä oli todella paljon apua oman johtamisen kehittämiseen uudessa roolissani. Omalla esimiehelläni ei ollut juuri aikaa minun tukemiseen ja tuntui, että voimme valmentajani kanssa keskustella kaikenlaisista asioista, jotka olivat minulle tärkeitä." Liiketoimintajohtaja Pörssiyrityksessä

”Tarjan coaching auttoi minua hanketoiminnan käynnistämisessä. Perustehtävieni kuormittaessa Tarja ohjasi fokusoimaan ajatteluani ja toimintaani siten, että saavutin hanketoimintaan liittyviä tavoitteita suunnitellusti. Dialogit Tarjan kanssa edesauttoivat reflektoivaa oppimista ja oivalsin joka tapaamisessa uusia asioita.” Hankejohtaja Opetusalalta

"Sain tukea ja sparrausta erilaisiin johtamisen haasteisiin. Paljon vinkkejä ja ideoita omaan johtamisen kehittämiseen. Omalla esihenkilölläni ei ole ollut aikaa minun sparraamiseen. Mahtavaa, että sain sparrata osaavan henkilön kanssa näistä asioista luottamuksella." Markkinointijohtaja pörssiyhtiössä

”Tarja on erittäin lämmin, sympaattinen ihminen ja kuunteleva. Antoi tukea ja esimerkkejä. Kannusti ja antoi itsevarmuutta minulle. Hänen kohdallaan en koe mitään kehitystä vaan pikemminkin iso, iso kiitos ymmärtäväisyydestä ja tuesta ” palaute uravalmennuksesta