Poikkeusajan opit ja kokemukset esille dialogin avulla - Erätauko metodi tukee dialogia

Poikkeusaika on vaikuttanut monella tavalla työelämään. Suuri osa suomalaisista on tehnyt töitä etänä ja on tehty poikkeusjärjestelyjä toiminnan ja ihmisten turvaamiseksi.

Yhteinen nimittäjä tälle ajalle on oppiminen. On opittu viruksesta paljon tutkimuksen kautta, mutta on opittu myös työyhteisöissä, mikä toimii, mikä ei. Nämä opit on tärkeää jakaa työyhteisöissä dialogin avulla. Emme tiedä mihin palaamme syksyllä. Tulevaisuuden ennakointityöhön auttaa dialogi juuri nyt. 

Mikä Erätauko?

Erätauko on tapa käydä ja käynnistää rakentavaa keskustelua. Sitra on kehittänyt sen yhdessä lukuisten paikallistoimijoiden ja poikkiyhteiskunnallisen kehittäjäryhmän kanssa vuonna 2017, jotta keskustelu yhteiskunnasta voisi olla rakentavampaa, yhä laajempi joukko saisi äänensä kuuluviin, ja jotta dialogia voitaisiin hyödyntää yhteiskunnan eri sektoreilla yhä enemmän.

Nimi Erätauko viittaa tarpeeseen pysähtyä aidon kohtaamisen ja keskustelun äärelle sekä harkita asioita rauhassa.

Koulutus rakennettiin vuonna 2018 vastauksena suureen kysyntään dialogitaitojen vahvistamiseksi ja Erätauko-toimintamallin toteuttamiseksi erilaisissa organisaatioissa.

Koulutuksessa osallistujat tutustuvat Erätauko-toimintamalliin ja työkaluihin sekä dialogin periaatteisiin ja saavat eväitä ohjata rakentavia keskusteluja sekä suunnitella keskustelun Erätauon työkaluja hyödyntäen.

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on, että rakentavan keskustelun osaaminen leviää yhteiskunnassa koulutustoiminnan kautta, ja eri tahot voivat hyödyntää osaamista rakentavan keskustelun käymiseksi ja osallisuuskäytäntöjen edistämiseksi. Sitra ei itse järjestä Erätauko-koulutusta. Koulutukset ovat maksullisia.

Osallistu mukaan Erätauko-fasilointikoulutukseen – päivän kestävässä valmennuksessa opit tärkeitä taitoja miten saat ne hiljaisetkin äänet kuuluviin 

Seuraava koulutuksemme on 10.6.2020 etänä. Ilmoittaudu koulutukseen nyt. 

 

 

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published