Coachingin hyödyt johtajalle

Millaista hyötyä coachingista on johtajalle tai esihenkilölle? Coaching on prosessi, jossa valmentaja auttaa henkilöä saavuttamaan henkilökohtaiset tai ammatilliset tavoitteensa. Coachingilla on paljon hyötyä johtajalle, koska se voi auttaa kehittämään tärkeitä taitoja, joita johtajat tarvitsevat menestyäkseen. Alla on lueteltu joitakin hyötyjä coachingista johtajalle: Parantunut itsetuntemus: Valmentaja auttaa johtajaa arvioimaan itseään ja tunnistamaan vahvuutensa ja heikkoutensa. Johtajan […]

Ajattelutyö edistää luovuutta

Luovuus:Ajattelutyö edistää luovuutta Luovuus on työelämätaito, jota tarvitaan monessa työroolissa tänä päivänä. Miten luovaa ajattelua voidaan edistää? Digitalisaatio muuttaa maailmaa ja automatisoi monia työtehtäviä. Tämä antaa meille mahdollisuuden lisätä luovan ajattelutyön tekemistä. Mahtavaa, vai mitä? Itse en ainakaan pidä rutiineista ja olen jo pitkään haaveillut assarirobotista, jolle voisin siirtää kaikki tylsät työt. Millä työkaluilla sitten […]

Mitä coaching tarkoittaa?

Mitä Coaching tarkoittaa? Mitä on Business coaching? Käskeminen tai neuvominen ei aina ole paras tapa työelämässä. Coaching on ohjaamisen ja vuorovaikutuksen menetelmä, joka perustuu läsnäoloon, kysymyksiin ja kuunteluun. Se on lähestymistapa, joka tukee ihmisen omaa ajattelua ja hänen vahvuuksiensa hyödyntämistä. Parhaimmillaan coachaava ote vuorovaikutuksessa saa ihmisen tunnistamaan oman kyvykkyytensä ja auttaa häntä toimimaan tavoitteellisesti. Itseohjautuvuuden […]